sol@mwu.edu.np / lschoolmu@gmail.com,     083-521395     
LIBRARY
“कानूनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन”
Eng     Nep
सम्पर्क

  • मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
  • स्कुल अफ ल
  • Birendranagar, Surkhet
  • 083-521395
  • https://mulschool.edu.np
  • lschoolmu@gmail.com